حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: گیاه خوار
منبع: اندونزی، سوماترا
نام خانوادگی: Blenniidae
بلنی Black Combtooth Blenny ( سیاه دندان شانه ای )
این ماهی که به رنگ سیاه که در طبیعت در میان سخره ها شکاف ها یافت می شود
این ماهی گزینه مناسبی برای کنتر جلبک در اکواریم به حساب میاد
چون از جلبک روی شیشه و سنگ ها تغذیه میکند
این ماهی ارام نسبت به ماهی های دیگر تهاجمی نمیباشد
ولی نسبت به هم نوع خود حالت تهاجمی دارد
رژیم غذای این ماهی گیاه خوار که شامل غذاهای منجمد و خشک حاوی جلبک دریایی میباشد