حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: آفریقا، اندونزی، مالدیو
خانواده: Blenniidaeبلنی Midas Blenny ( میداس ) یکی از گزینه های برای اکواریوم مرجانی میباشد
این ماهی زیبا به رنگ زرد طلایی بوده . نوع شنا کردن این ماهی مانند مار های دریایی بوده.
بلنی Ecsenius midas ممکن است نسبت به ماهیان کوچک و خانواده گوبی ها رفتار تهاجمی نشان بدهد .
بلنی میداس همه چیز خوار بوده و به غذاهای گوشتی و گیاهی متنوع شامل گوشت میگو ، ارتمیا غنی شده با ویتامین و
انواع جلبک های دریایی نیاز دارد