حداقل حجم تانک: 10 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: زرد
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: اقیانوس هند
خانواده: Gobiidae


گوبی دلقک زرد Clown Goby, Yellow معمولا بومی دریایی هند و اقیانوس آرام، هستند
سر این ماهی نسبت به بدنش بزرگ تر بوده این ماهی با بدن زرد رنگ خود جلوه خواصی به اکواریم میدهد
این ماهی ارام در صورت وجود پلیپ ها و مرجانهای sps در اکواریوم خود را در میان انها مخفی شده و
یا در میان ان ها شنا میکند وگاهی ساعت ها بر روی مرجانها به استراحت میپردازد
ماهی Gobiodon okinawae نسبت به ماهی های دیگر رفتار تهاجمی ندارد و یک تانک با حداقل 10 گالن
و سنگ زنده فراوان نیاز دارد
رژیم غذای این ماهی انواع میگو ، ارتمیا غنی شده با ویتامین و انواع غذا های گوشتی ابزیان