حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: هند و اقیانوس آرام
خانواده:
Gobiidae


گوبی Amblyeleotris randalli که به نام های گوبی راندال و گوبی خط نارنجی شناخته می شود
برای اولین بار در غرب اقیانوس آرام در سال 1978 توسط Hoese و Steene کشف شده است.
بدن سفید با نوارهای نارنجی رنگ ، با یک نوار نارنجی رنگ بر روی چشم ها و اطراف سر
دارد
این ماهی نیاز به یک آکواریوم 10 گالن به همراه در پوش نیاز دارد رژیم غذای این ماهی
انواع میگو ، ارتمیا غنی شده با ویتامین
نیاز به حداقل دو بار در روز تغذیه شوند.