با سلام خواهان قناری کرست چتری یا گلاستر هستم . نر - جوان - سالم و قرص خوان. اگر موجود دارید با ذکر قیمت بقرمایید تا تماس بگیرم.