حداقل حجم تانک: 10 گالن
سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG، 60-70 ° F
فرم رنگ: آبی، نارنجی، قرمز
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: ایالات متحده آمریکا
خانواده: Gobiidae


ماهی Catalina Goby بدن قرمز روشن با خط آبی روشن راه راه های عمودی در نیمه جلویی بدن خود دارد و دم دارای رنگ زرد است. این گونه بسیار مسالمت آمیز و دیگر ماهی ها، مرجان ها، و یا بی مهرگان صدمه نمی زند
این ماهی معمولا خجالتی نیست و اغلب دیده می شود و یک تانک با حداقل 10 گالن به همراه صخره فرا وان نیاز دارد
کاتالینا بومی آبهای سرد خارج از ساحل شرقی اقیانوس آرام ایالات متحده است.
کاتالینا مقاوم و اسارت اسان تغذیه میشوند غذای آماده یا منجمد را بپذیرید. رژیم غذایی می تواند شامل میگو یخ زده،و ارتمیا غنی شده با ویتامین