حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: آبی، سبز، نارنجی، قرمز
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: اندونزی، جزایر سلیمان
خانواده: Gobiidaeماهی گوبی Bluespotted Watchman Goby برای اولین بار توسط Bleeker در سال 1849 کشف شد
این ماهی به تانک حداقل 30 گالن به همراه بستری از شن برای حفاری کردن و صخره فراوان نیاز دارد
رژیم غذایی این ماهی میگوی آب شور و میگو منجمد و ارتمایی غنی شده با ویتامین .
باید حداقل سه بار در روز تغذیه می شده است.