حداقل حجم تانک: 10 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: سیاه و سفید، قهوهای مایل به زرد، سفید
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: شرق آسیا
نام خانوادگی: Gobiidae


ماهی Priolepis nocturnus ماهی کاملا ارام نسبت به هم خوانواده خود میباشد
این ماهی یک اکواریوم به حداقل 20 گالن همراه سنگ زنده فراوان نیاز داره
چون این ماهی بیشتر دوست داره داخل حفره سنگ رفته و بیشتر تماش میکند
وکنار سنگها شنا میکند
بدن این ماهی سفید به همراه خط های قهوی که به صورت افقی کشیده شده است
این خط ها مانند یک نوار هست
رژیم غذا آن شامل بسیاری از غذاهای دریایی است. غذاهای آماده مانند ارتمیا غنی شده با ویتامین میگو
منجمد