دیده بان حقوق حیوانات: پنج قطعه کبک در منطقه پلنگ دره توسط ماموران یگان حفاظت آزاد سازی شدند.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، پنج قطعه کبک که درهفته گذشته توسط شکارچیان غیر مجاز زنده گیری شده بود پس از توقیف آنها توسط یگان حفاظت محیط زیست و حصول اطمینان از سلامت آنها امروز با حضور معاون فنی حفاظت محیط زیست در منطقه پلنگ دره توسط ماموران یگان حفاظت آزاد سازی شدند.
مهندس کاکایی از تشدید بازرسی ها و گشت های یگان حفاظت این اداره کل به منظور جلو گیری از شکار و صید غیر مجاز خبر داد که هدف ازاین کار را حفظ ذخایر زیست بوم های منطقه برای نسل آینده اعلام کرد.وی در ادامه از افزایش مناطق شکار ممنوع و مناطق حفاظت شده بمنظور احیای و نجات گونه های در معرض خطر خبر داد.