اسم علمی:Origanum majorana


روش تکثیر: بذر


زمان کاشت: اوایل بهار


زمان برداشت: آغاز گلدهی


اندام مورد استفاده : اندام هوایی


سن رویش: چند ساله


پراکنش جغرافیایی:
خودرو :شمال
پرورشی:*


خواص درمانی: ضد نفخ- خلط آور- مسكن- مدر- مقوی معده -ضد عفونی کننده-درمان آسم