حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: زرد
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: فیجی، اندونزی، تونگا،
نام خانوادگی: Pomacanthidae

بیشتر مواقع این ماهی رو با فرشته پوست لیمویی اشتباه گرفته میشود
که فرشته ماهی زرد تمام بدنش زرد بوده و دور اب شوش و لب به رنگ ابی نمی باشد
ای ماهی به اکواریوم با کنجایش حداقل 120 لیتر و سنگ زنده فراوان با حفره های بسار زیاد جهت تغذیه و مخفی شدن
احتیاج دارد .
رژیم غذایی از نوعی کوسه ماهی زرد اسپیرولینا، جلبک دریایی، با کیفیت بالا آماده سازی نوعی کوسه ماهی، mysis یا میگوی یخ زده، و دیگر اقلام و گوشتدار باشد.