حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.021-1.025 SG
فرم رنگ: زرد
رژیم غذایی: همه چیز خوار
سازگاری: مشاهده نمودار
منبع: فیجی، وانواتو
نام خانوادگی: Pomacanthidae


بدن فرشته ماهی لیمویی همانطور که از اسمش پیدا هست به رنگ لیمو بوده
و دورلب وابشوش ها و بالهاش به رنگ ابی اسمانی هست.
اکواریوم با حداقل 120 لیتر گنجایش ودارای سنگ زنده با حفره های زیاد محیط
مناسبی برای نگهداری از این فرشته ماهی است
رژیم غذایی این ماهی اسپیرولینا، جلبک دریایی، با کیفیت بالا میگوی یخ زده، و . این نوعی ماهی نیاز به جلبک ها و جلبک دریایی در رژیم غذایی خود را از بسیاری از فرشتگان است.