حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: سیاه، سفید
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: اندونزی، سریلانکا
نام خانوادگی: Pomacanthidae


این فرشته ماهی که به نامهای ایپلی ، ایپلی کوتوله، خط نارنجی و دم سیاه شناخته میشود
که اکواریوم با حداقل 120 لیتر کنجایش نیاز داره و تا 15 سانتی متر رشد میکنه
که ماندد فرشته کوتوله های قبلی اکواریو با سنگ زنده و حفره های فرا وان نیاز داره .

رژیم غذایی از نوعی ماهی اسپیرولینا، جلبک دریایی، میگوی یخ زده