اسم علمی: Polygonum avicular


روش تکثیر: بذر


رمان کاشت: بهار


زمان برداشت: به گل رفتن گیاه


اندام مورد استفاده: اندام هوایی


سن رویش: یکساله


پراکنش جغرافیایی
خودرو: اغلب نواحی ایران
پرورشی:*


خواص درمانی: قابض - منعقد کننده ی خون- تب بر- رفع درد معده و سنگ کلیه ودرد مثانه- درمان آسم و برونشیت و ورم روده – درمان میگرن درد سیاتیک و درد کمر- ضد نفخ