دیده بان حقوق حیوانات: هفته گیاهخواری انگلیس آغاز شد.
همزمان با هفته گیاهخواری در انگلیس فعالان گیاهخوار این کشور اقدام به تبلیغ گیاهخواری و زندگی همساز با طبیعت می کنند.بخشی از این فعالان با برگزاری جشنواره های خیابانی و حضور در مجامع مختلف اقدام به عرضه غذای گیاهی کرده و برخی نیز با انتشار اخبار ویژه در رسانه ها در زمینه آگاهی رسانی فعالیت می کنند دست اندرکاران این رویداد جالب از یاری سایر افراد و گروه های هم فکر استقبال خوبی دارند.
وب سایت مربوط به فعالیت های هفته گیاهخواری انگلیس از آدرس nationalvegetarianweek.org قابل دسترسی است.
این مناسبت هر ساله در هفته اول خرداد در انگلیس برگزار می شود و به نظر می رسد جای خالی چنین رخدادی در ایران خالی است.