اسم علمی:Eruca sativa


روش تکثیر: بذر


زمان کاشت: بهار و پاییز


زمان برداشت: پاییز


اندام مورد استفاده: بذر


سن رویش: یکساله


پراکنش جغرافیایی
خودرو: اکثر مناطق ایران
پرورشَی*


خواص درمانی:استفراغ آور- مقوی معده- تقویت کننده ی قوای جنسی- حاوی ویتامین C