دیده بان حقوق حیوانات: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هر ترم حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیون تومان برای خریداری حدود ۲۰۰ موش و خرگوش،* ۱۰ سگ، سه الی چهار گوسفند، سه الی چهار گاو و سه الی چهار حیوان اهلی مانند الاغ هزینه می*کند.* البته نکته جالب اینکه همه آن*ها را زنده خریداری می*کنند.به گزارش قانون یکی از مدافعان حقوق حیوانات از نحوه برخورد دانشکده*های دامپزشکی با حیوانات زنده انتقاد و از صاحبان حیوانات خواست در صورت مرگ حیوان خود جسد آن را به دانشگاه*های دامپزشکی تحویل و از این طریق از کشته شدن حیوانات بی*گناه دیگر جلوگیری کنند.
رامک روشنایی*مقدم در گفت*وگو با خبرنگار قانون از استفاده دانشکده*های دامپزشکی از حیوان زنده و کشتن آن*ها برای آموزش به دانشجویان انتقاد کرد و گفت: «در کلاس*های دامپزشکی حیوان سالم و زنده را خریداری و یا در بیابان پیدا و آن*ها در سر کلاس برای* آموزش دانشجویان می*کشند. در کلاس*هایی هم که دانشجویان باید جسد حیوان مرده را تشریح تا علت مرگ حیوان را تشخیص دهند،* حیوان سالم را می*کشند و بعد از دانشجویان می*خواهند که علت مرگ را تشخیص دهند.»
مدیرگروه مخالفان آزمایش روی حیوانات ادامه داد: «یکی از اعضای گروه که در دانشکده دامپزشکی شهریار مشغول به تحصیل است اعلام کرده که در حال حاضر دو قلاده سگ در قفس نگهداری می*شود و قرار است در هفته جاری برای آموزش به دانشجویان کشته شود. ما در حال حاضر به دنبال آن هستیم که با یافتن جسد سگ یا گربه*ای که به طور طبیعی یا بر اثر تصادف مرده است را یافته و با ارائه آن به دانشکده،* آن دو قلاده سگ را آزاد کنیم.»
این فعال حقوق حیوانات اظهار کرد: «در کشورهای دیگر دانشگاه*های دامپزشکی طی اطلاعیه*ها و تبلیغات با صاحبان باغ*ها و مزارع هماهنگ می*کنند تا در صورتی که حیوان یا دام آن*ها به هر دلیلی مرد،* یا جسد را به دانشگاه تحویل دهند یا اینکه به دانشگاه اطلاع دهند تا جسد از آنها گرفته شود. آن*ها همچنین به طور رایگان علت مرگ دام و یا حیوان را به صاحب آن اطلاع می*دهند. در حالیکه در ایران چنین سیستمی وجود ندارد و اگر این مسئله در جامعه فرهنگ*سازی شود، بدون شک جلوی این همه کشتار حیوانات بی*گناه گرفته خواهد شد.»
روشنایی*مقدم با طرح این پرسش که آیا در دانشگاه*های علوم پزشکی نیز برای آموزش به دانشجویان، انسان زنده، کودک بی*سرپرست یا افراد ولگرد کشته می*شوند؟ ادامه داد: «در کشور ۲۵ دانشگاه دامپزشکی وجود دارد که در هر ترم در کلاس تشریح و آناتومی،* حیوانی را کشته و آن را کالبدگشایی می*کنند. در سر کلاس جراحی نیز چشم الاغی را در آورده و بعد از کور کردن،* آن حیوان بی*گناه را می*کشند. طبق اعلام دوستان نیز در برخی از کلاس*ها برای آموزش درمان شکستگی پای حیوان،* پای سگ یا گربه*ای را شکسته و بعد درمان و جا انداختن پا را به دانشجویان آموزش می*دهند.»
وی با بیان اینکه در کلاس جانورشناسی نیز به وفور روی قورباغه،*موش و خرگوش آزمایش انجام می*دهند،*ادامه داد: «دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هر ترم حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیون تومان برای خریداری حدود ۲۰۰ موش و خرگوش،* ۱۰ سگ، سه الی چهار گوسفند، سه الی چهار گاو و سه الی چهار حیوان اهلی مانند الاغ هزینه می*کند.*»
مدیر گروه مخالفان آزمایش روی حیوانات افزود:* «دانشجویان برای نوشتن پایان*نامه و انجام یکسری آزمایشات نیز حیوانات زنده*ای را خریداری و برای انجام تحقیقات از آن*ها استفاده می*کنند.»
سهیل یکی از دانشجویان ترم آخر رشته دامپزشکی نیز در گفت*وگو با خبرنگار قانون گفت: «خریداری حیوان برای آموزش به دانشجویان موضوع عادی است و در بحث*هایی همچون گچ*گرفتگی؛ نیاز به دام زنده است. به خاطر اینکه خود دانشگاه در کوچه و خیابان به دنبال موش، گربه و سگ نیست و خریداری حیوان را به یک فرد غیردانشگاهی می*سپارد.»
وی با بیان اینکه در درس جانورشناسی از موش و خرگوش به وفور استفاده می*شود، اظهار کرد: «در این درس داروی بی*هوشی به موش تزریق و مقدار مقاومت موش در مقابل دارو را اندازه*گیری می*کنند. در بحث داروسازی نیز استفاده از حیوانات زیاد است به طور مثال برای ساختن پادزهر خرگوشی را در دسترس مار قرار می*دهند. خرگوش به خاطر نیش مار کشته می*شود، اما محققان از سم وارده برای ساختن پادزهر استفاده می*کنند.»
این دانشجوی ترم آخر دامپزشکی با رد اینکه برای هر آموزشی حیوانی خریداری شده و بعد از آموزش حیوان کشته می*شود،* گفت: «در کنار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بیمارستان آموزشی است و دانشجویان در زمانی که فردی سگ یا گربه خود را برای درمان از جمله پانسمان کردن و بخیه زدن به* آنجا آورده حاضر و از نزدیک روند کار را مشاهده می*کنند.»
وی گفت: «احتمال اینکه برای درس تشریح حیوان زنده*ای را بکشند وجود دارد، اما در سایر آموزش*ها از جمله گچ*گرفتگی ابتدا حیوان را با دارو بیهوش می*کنند و بعد سایر اقدامات انجام می*شود. این موضوع تنها اختصاص به ایران ندارد و در همه کشورها از این روش استفاده می*شود.»
استفاده یا عدم استفاده از حیوانات برای انجام تحقیقات پزشکی و اختلافات مربوط به آن سال*هاست که در دنیا رواج دارد؛ اما اینکه برای کالبدشکافی حیوان زنده*ای را بکشند در نوع خود امر غریبی است؛ استفاده از حیوانات تلف*شده و درخواست از صاحبان حیوانات برای بخشیدن جسد آن‎ها، در چنین مواقعی می*تواند یک راه*حل ابتدایی باشد.