دیده بان حقوق حیوانات: در یک بررسی جدید معلوم شد که جانوران کیسه دار نیز در افزایش گرمایش زمین نقش دارند.به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گاز متان یکی از گازهای گلخانه ای است که دست کم ۲۰ برابر دی اکسید کربن ایجاد گرما می کند. گاوها و سایر پستانداران نشخوار کننده نیز از جمله حیواناتی هستند که گاز متان دفع می کنند البته آنها تنها نگرانی در رابطه با گرمایش زمین محسوب نمی شوند.به نوشته مجله تخصصی انیمال ساینس، طی دهه های متمادی دانشمندان به دنبال فراهم کردن زمینه برای اثبات این احتمال بوده*اند که جانوران کیسه دار گاز متان تولید نمی کنند یا دست کم در تولید این گاز سهم اندکی دارند و در این میان نیز برخی از کارشناسان پیشنهاد دادند که مردم به جای خوردن گوشت گاو از گوشت حیواناتی استفاده کنند که گاز متان دفع نمی کنند.متخصصان جانورشناسی در باغ وحش کپنهاگ برای بررسی اینکه آیا جانوران کیسه دار می توانند به کاهش گازهای گلخانه ای کمک کنند هشت کانگوروی متوسط گردن قرمز را در اتاقهای بزرگ قرار دادند تا گاز حاصل از بدن آنها را اندازه گیری کنند. نتایج این آزمایشات نشان داد که کانگوروهای گردن قرمز نیز گاز متان تولید می کنند.