بر اثر نزاع دو خرس قهوه اي در ارتفاعات گيلان يکي از آن دو، به شدت زخمي و تلف شد.

مهندس امير عبدوس در گفت وگو با خبرنگار ?محيط زيست? خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گيلان، با اشاره به اينکه روز گذشته در ارتفاعات براگور رودبار دو قلاده خرس با هم درگير شده و پس از خونريزي شديد يکي از خرس ها تلف شد، گفت: اين درگيري يک کيلومتر ادامه داشته است و در حاشيه آن يک درخت راش و درختان و درختچه هاي ديگر هم شکسته شدند.

وي افزود: پس از درگيري بخشي از لاشه خرس تلف شده توسط حيوان ديگري خورده شده است و حتي استخوان هاي آن را به اطراف پخش شده است.

وي با اشاره به اينکه با توجه به بررسي هاي به عمل آمده آثار حيوان ديگري ديده نشده است و مجموعه بررسي ها احتمال نزاع بين دو خرس را بيشتر تاييد مي کند، خاطرنشان کرد: کارشناسان معاونت طبيعي و تنوع زيستي بر آن شدند جهت تاييد اين تئوري از استقرار دوربين هاي تله اي استفاده کنند و پس از نصب اين دوربين ها ظرف 72 ساعت تصوير دومين خرس ثبت شد.

عبدوس به ايسنا گفت: از منظر رفتارشناسي همجنس خواري در خرس ها رفتاري بسيار نادر بوده و تاکنون در استان گزارش نشده است.

وي اظهار داشت: بررسي ابعاد ديگر اين نزاع از جمله جنسيت دو خرس و دلايل رفتار بي سابقه در دست بررسي است که بزودي اطلاع رساني خواهد شد.

وي تصريح کرد: خرس قهوه اي يکي از پستانداران مهم گيلان به شمار مي رود که در حفاظت از قلمرو خود بسيار حساس است و به همين دليل مي تواند نزاع هايي از اين دست با همنوعان خود داشته باشد.به گزارش ايسنا، خرس قهوه اي جانوري است پستاندار که تاکنون بيش از 200 نژاد مختلف از آن در اروپا، آمريکا و آسيا ، از جمله ايران شناخته شده است. وزن آن به 250 270 کيلوگرم مي رسد و در ايران از رنگ هاي زرد کم رنگ تا قهوه اي ديده مي شود. خرس هاي کوه هاي پوشيده از جنگل کردستان کم رنگ تر هستند و روي کتف و سينه آنها سفيد به نظر مي رسد.

جانوران شناسان احتمال مي دهند که خرس کردستان (ورچ) از نژاد ?? خرس سوري ?? باشد. نسل اين جانور پستاندار در حال انقراض بوده و در خارج از ايران احتمالاً نابود شده است.

خرس قهوه اي ايران ظاهراً خواب زمستاني دارد و در دوره خواب زمستاني است که ماده آن 4 2 و غالباً 2 بچه به دنيا مي آورد. خرس هاي جوان هنگام تولد در حدود 50 کيلوگرم وزن دارند و رنگ آنها از رنگ پدر و مادر خود تيره تر و به رنگ قهوه اي تيره مي باشد. خرس قهوه اي روي هم رفته جانوري ترسناک است ولي خود او نيز ترسو است و بيشتر دوست دارد تنها زندگي کند.

گفته مي شود که براي انسان هيچگونه خطري ندارد و حمله به انسان توسط خرس ماده بچه دار صورت ميگيرد. خرس جانوري است همه چيز خوار و از مواد گياهي و جانوري و از عسل تغذيه مي کند و آن را بسيار دوست دارد و گاهي به لانه زنبور عسل وحشي که در داخل تنه درختان لانه مي سازند، حمله مي کند و عسل آن را به يغما مي برد.

خرس جانوري است عظيم الجثه و قوي و پر تحرک که در جنگل علاقه زيادي به خوردن دانه هاي درختان بلوط دارد. در کشورهاي خارجي که از حيات وحش آمار هاي دقيقي در دست دارند، تعداد آن را متناسب با وسعت و امکان جنگل حساب کرده و تجديد نسل آنرا کنترل مي نمايند. وجود آن به اندازه متعادل در بقاي محيط زيست منطقه لازم است و نبايد همه آنها را از بين برد. پوست خرس (ورچ) بسيار ارزشمند است و براي تهيه لباس مي توان از آن استفاده کرد. در کشور هاي اروپايي از پوست آن پالتوهاي زنانه پر ارزش تهيه مي کنند. گوشت خرس قابل خوردن نيست.