دیده بان حقوق حیوانات: طرح برخورد پلیس تهران بزرگ با رانندگان بد حجاب و سگ گردانی در خیابان**های تهران شنبه شب اجرا شد.
عکس: مهر/ آرمین کرمی
____________