باسلام،میخواستم بدونم درصورت نگه داشتن شاه طوطی درمنزل،به انسان بیماری منتقل میشه؟