میزان مصرف غذایی یک بچه گربه در سنین مختلف
بچه گربه های تازه متولد شده در طی هفته اول زندگی خود نیازمند حدود32 سی سی ماده غذایی متناسب در روز هستند. ( این میزان بر اساس میانگین وزن نرمال بچه گربه ها یعنی حدود 120 گرم محاسبه شده است) . اما به هر حال چون وزن نوزادان از 85 تا 120 گرم متغییر است، میزان مصرف هم متغییر خواهد بود. ماده غذایی یاد شده ( شیر) باید در حدود ده مرتبه در طول روز با فاصله ی یک تا دو ساعت تقسیم بندی شود. در صورتی که بچه گربه ضعیف یا تحت استرس است. باید غذای آن با تناوب بیشتری در طول شبانه روز داده شود. در طی هفته دوم ، میزان مصرف بچه گربه ی متوسط به حدود 55 سی سی در طول روز می رسد. در صورتی که به طور منظم وزن اضافه می کند. می توان تعداد مرتبه ی غذا دادن را کاهش داد.

در هفته ی سوم بچه گربه ها باید در حدود 80 سی سی در روز مصرف کنند. این میزان در هفته چهارم 100 سی سی در روز و در پنجمین هفته چهارم 100 سی سی در روز و در پنجمین هفته حدود 125 سی سی در روز می شود. هم چنین با توجه به این که بعد از هفته چهارم میزان غذایی که بچه گربه در هر وعده مصرف می کند، افزایش می یابد. بنابراین می توان تعداد غذا دادن را به 5 تا 7 مرتبه در روز رساند.

از این پس می توان کمی غذای نرم به جیره روزانه اضافه کرد. از حدود شش هفتگی می توان روزی چهار بار، از حدود دوازده هفتگی روزی سه بار و از شش ماهگی دوبار در روز غذا بخورند.نادیا خاوه
گردآوری: hsoonheb
منبع: www.parsipet.ir