دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد، یک قلاده گربه پالاس که هفته قبل توسط افراد محلی در منطقه حفاظت شده کالمند – بهادران زنده گیری شده بود مجددا در زیستگاه خود رهاسازی شد .
اضافه میشود این نمونه اولین مورد رسمی ثبت گربه پالاس در شهرستان مهریز و دومین مورد در استان یزد میباشد .
بدین ترتیب این گونه ارزشمند و کمیاب در لیست گربه سانان استان یزد قرار گرفته و دامنه انتشار آن در بخش هایی از زیستگاههای کوهستانی استان یزد تائید میگردد.