دهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران، در محل برگزاری نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در ضلع جنوبی بوستان گفت و گو در حال برگزاری است. این نمایشگاه تا 22 اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 10 تا 21 پذیرای بازدیدکنندگان است.