اسم علمی:Anethum graveolens


روش تکثیر: بذر


زمان کاشت: اوایل بهار


زمان برداشت: تیر-مهر


اندام مورد استفاده: اندام هوایی و بذر


سن رویش: یکساله


پراکنش جغرافیایی

خودرو:*
پرورشی: اکثر مناطق ایران


خواص درمانی: کاهنده ی چربی خون -شیرآور -محرک -مقوی معده- طعمدهنده- معطر کننده- ضد باکتری - ضد نفخ درمان سوئ هاضمه