اسم علمی:coriandrum sativum


روش تکثیر :بذر


زمان کاشت:اوایل فروردین- مهر


زمان برداشت:تابستان و پاییز


اندام مورد استفاده:بذر


سن رویش:یکساله


پراکنش جغرافیایی
خودرو:*
پرورشی:اکثر مناطق ایران


خواص درمانی:مسکن موضعی-
کاهش اضطراب- ضد نفخ- کاهنده ی نیروی جنسی- خواب آور- رفع بوی بد دهان و تشنگی