اسم علمی: Artemisia sieberi


روش تکثیر: بذر


زمان کاشت: اویل بهار


زمان برداشت: آبان- آذر


اندام مورد استفاده: اندام هوایی


سن رویش: چند ساله


پراکنش جغرافیایی
خودرو:سراسر ایران بخصوص مرکز و شمال ایران
پرورشی:*


خواص درمانی : رفع سرفه و سردرد -ضد عفونی*کننده- ضد نفخ- درمان تینه آورسیکالر (عفونت قارچی)