در صورت واگذاری یک فلاور هورن ماده به من پیغام بدید ممنون.
اگر هم تمایل به فروش داشتید باقیمت مناسب خریدارم.