اصطلاحات و آناتومی منقار طوطی


طوطی ها اغلب منقــار کـج نیز نامیده می شوند .این اصطلاح در میان پرورش دهندگان پرنده، به علت شکل ظاهری منقار طوطی ایجاد شده است . شکل منقار طوطی ، او را از سایر پرندگان مانند کبوتر و فنچ متمایز می کند . منقار طوطی به گونه ای عمل می کند که برای صعود و خرد کردن اشیا مناسب است .اصطلاحات منقارطوطی مطابق شکل 1 :

rhamphotheca کل پوشش سخت منقار است که از یک پوسته پروتئینی سخت کراتینی ساخته شده و استخوان فک (فک بالایی و فک پایینی)را می پوشاند.

cere بخش نرم و ضخیم پایه منقار بالایی، که سوراخ های بینی در آن واقع شده است
( شماره 1)

منقار بالا rhinotheca نامیده می شود
( شماره 2)

commisure گوشه دهان بین منقار بالایی و پایینی است
( شماره 3 )

tomium لبه برنده منقار طوطی است
(شماره 4)

منقار پایین gnathothecaنامیده میشود
(شماره 5)


شکل 2 : ساختار استخوانی جمجمه طوطی آمازون بال نارنجی

maxillare : فک یا آرواره بالایی ( شماره1)

mandibulare : فک یا آرواره پایینی ( شماره 2)


لولای کرانیوفاسیال: مفصل بین فک بالایی و بخش فرونتال یا پیشانی در جمجمه

طوطی ها موجودات منحصر به فردی هستند که می توانند منقار بالایی خود را به طور مستقل و در ارتباط با منقار پایینی حرکت دهند . دلیل این امر لولای کرانیوفاسیال است ( در شکل 3 با فلش نشان داده شده است )که به او اجازه میدهد با افزایش فشار فک ، مهارت بیشتری در تخریب اشیا و شکستن آجیل های بزرگ با پوسته های سخت داشته باشد.


نمایی نزدیک از شیارهایی که در آن رگهای خونی و اعصاب قرار دارند

زیر پوشش کراتینی منقار، یک جریان خونی بسیار قوی و یک شبکه از پایانه های عصبی قرار دارد که توانایی های حسی-لمسی شگفت انگیزی برای طوطی فراهم می کند. حساس ترین منطقه ، نوک منقار بالایی است.استخوان منقار جامد نیست . حفره های بینی و سینوس سر تا منقار گسترش یافته و فک بالایی، شامل بخشی از سینوس زیر چشمی است

آناتومی منقار طوطی :

یکی از جنبه های شگفت انگیز منقار طوطی ، آناتومی آن است . منقار ، سطح خارجی دهان طوطی را تشکیل می دهد . به گفته لری نمتز دامپزشک پرندگان در سانتا آنای کالیفرنیا ، دهان از یک چارچوب استخوانی، یک لایه عروقی حاوی رگهای خونی و اعصاب و یک لایه بافت پیوندی تشکیل شده است که منقار ( غلاف بیرونی پوشش استخوان فک ) را به استخوان متصل می کند. منقار از کراتین تشکیل شده است که به سختی پروتئین های نامحلول در ناخن ، سم و شاخ حیوانات دیگر است .

دهان طوطی از 2 بخش تشکیل شده است . بخش بالایی که فک بالا نامیده میشود ، شامل استخوان فک و منقار فک بالایی است .بخش پایینی که فک پایین نامیده می شود شامل استخوان فک و منقار فک پایین می باشد . سوراخ های بینی در محل اتصال بین سر و منقار طوطی قرار دارند . برخی از گونه های طوطی سانان مانند باجریگار یک بافت گوشتی دارند که سوراخهای بینی بر روی آن واقع شده است .

منقار نیز مانند ناخن به طور مداوم در حال رشد است و از پایه و زیر لایه خارجی رشد می کند . به گفته بورکت گرگوری دامپزشک پرندگان در دورهام کالیفرنیای شمالی ، در هنگام رشد منقار، چارچوب استخوانی منقار تغییری نمی کند . بسته به گونه طوطی سانان ، منقار یک طوطی سالم ، حدود 1 تا 3 اینچ در سال رشد می کند .به گفته گیل سوکک ، منقار باجریگار بطورکلی حدود 3 اینچ ، منقار قناری 2/11 اینچ و منقار طوطی های بزرگتر بین 1 تا 4/11 اینچ در سال رشد می کند .همانطور که منقار در حال رشد است به طور مداوم نیز بر اثر غذا خوردن ، صعود کردن ، جویدن و ساییدن منقار بر روی سطوح سخت ، دچار ساییدگی می شود . در طوطی های سالم ، میزان رشد برابر با میزان این ساییدگی خواهد بود یعنی به همان اندازه که منقار رشد می کند به همان اندازه نیز باید با مواردی که موجب سایش منقار می شود ، ساییده شود . او همچنین افزود : منقار طوطی باید از نظر طول یکسان داشته باشد و رشد بیش از حد منقار همیشه نشانگر یک مشکل یا بیماری است .در حیات وحش طوطی ها، اندازه منقار را با جویدن، در حد طبیعی حفظ میکنند . در اسارت در صورت نبود یک منبع ثابت برای جویدن مانند اسباب بازی ها و بلوک های چوبی ، منقار دچار رشد بیش از حد خواهد شد .

منقار بالایی و پایینی از نظر شکل و اندازه با یکدیگر متفاوت هستند . منقار بالایی بلندتر است و انحنای بیشتری نسبت به منقار پایینی دارد .با توجه به آناتومی طوطی که در عکس بالا مشاهده می کنید ، منقار بالایی ( 1a) بیشتر اوقات قابل رویت بوده و منقار پایینی ( 1b) را می پوشاند .

اگر با دقت از پایین به سر طوطی نگاه کنید ، بین منقار پایینی و گلو می توانید یک شکاف با پوست بدون پر مشاهده کنید . این شکاف یک ویژگی طبیعی منقار طوطی است و به هیچ وجه نشانه بیماری نیست . از آنجائیکه گلو در هنگام بلع غذا کمی کشیده می شود ، بنابراین طوطی ها برای کمک به عمل بلع ، به این شکاف نیاز دارند . اگر این شکاف وجود نداشت طوطی ها نمی توانستند غذا را ببلعند . شما این شکاف و پوست بدون پر آن را هنگام پرآرایی و پس از حمام کردن طوطی میتوانید به راحتی مشاهده کنید . تصویر زیر یک باجریگار ماده را نشان می دهد که برای گرفتن غذا از جفت خود ، سرش را به سمت عقب خم کرده است .محل این شکاف با فلش نشان داده شده است .
باز بودن زیر فک پایینی به نظر میرسد که به طوطی این اجازه را می دهد که سر خود را برای پرآرایی به سمت شکم و پایین بدن خود خم کند .


ترجمه : سپیده

منبع :
www . parsipet.ir