دیده بان حقوق حیوانات: ۲۱ تا ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ به رسم سال های گذشته “هفته جهانی آزادسازی حیوانات آزمایشگاهی” نامگذاری شده بود.
به گزارش حکیم مهر در این هفته گروه های فعال حقوق حیوانات در کشورهای مختلف دنیا با برگزاری نشست ها و سخنرانی ها و برنامه های گوناگون برای کاهش استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و صدمات وارده به آنها تلاش می کنند.
این امر در کشور ما به رسم معمول از سوی نهادهای مرتبط بخصوص سازمان دامپزشکی، جامعه دامپزشکان ایران ، سازمان نظام دامپزشکی و حتی انجمن حمایت از حیوانات بطور کلی با غفلت روبرو است!
طبق آمار رسمی منتشر شده به طور متوسط هر یک از انسان ها در طول عمر ۷۰ ساله خود ۶۰۰ عدد مرغ، ۶۰ عدد گوسفند و بز یا (خوک) و پنج عدد گاو می خورد. در ضمن به ازای هر فرد پنج عدد موش و دو عدد رت صرف کارهای آزمایشی و تحقیقاتی می شود.
در برخی کشورها می توان تعداد حیوانات بکار گرفته شده در جریان آزمایشات را تخمین زد مثلاً در هر یک از کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان هر ساله بر روی دو تا سه میلیون حیوان آزمایش میشود.
تعداد بسیار زیادی از حیوانات در مرحله پرورش یا حمل و نقل یا شکار کشته می شوند. با یک حساب سرانگشتی میتوان تخمین زد سالانه حدود پانصد میلیون حیوان قربانی این آزمایشات می*شوند به عبارت دیگر در هر ثانیه ۳۳ حیوان در آزمایشگاه*های دنیا کشته می شوند!