اسم علمی:Ferula gumosa


روش تکثیر:بذر


زمان کاشت:پاییز


زمان برداشت:بهار


اندام مورد استفاده: صمغ


سن رویش: منوکارپ7 ساله

پراکنش جغرافیایی
خودرو:زنجان- تهران-اصفهان- چهارمحال بختیاری
پرورشی:*

خواص درمانی: ضد جوش- درمان علائم بواسیر- دفع درد معده- نيرودهنده- ضد تشنج