قفس مدل 9831 مخصوص طوطی های بزرگ و متوسط مثل کاسکو , کاکادو , شاه طوطی, ملنگو, انواع آمازون , ژاردین و...