شیر خشک رویال کنین

شیر خشک مخصوص گربه
سرشار از DHA

تقویت کننده سیستم ایمنی
بهترین جایگزین شیر مادر

با شیشه شیر مخصوص
مخصوص گربه های زیر یک سالنویسنده : hsoonheb
منبع: www.parsipet.ir