سطح نگهداری:آسان
سازگاری با ریف:بله
خلق و خو:صلح جو و ارام
حداقل سایز اکواریوم جهت نگهداری:125 گالن(450 لیتر)
خانواده:
Acanthuridae
بومی:تاهیتی , جزایر سلیمان
تغذیه:گیاه خوار
جراح زندانی رنگ نقره ای بسیار زیبا و درخشان به همراه شش خط سیاه دارد.این ماهی گزینه ی بسیار مناسبی برای اکواریومهای
ریف محسوب میشود.بهتر است با سایر جراحها به خصوص انواع مهاجم نگهداری نشود زیرا سبب وارد شدن استرس به ماهی میگردد. نگهداری چند جراح زندانی در یک محیط در صورت ورود همزمان مانعی ندارد و کاملا رفتار ارامی با یکدیگر دارند.
هر چند احتمال تخم ریزی در اکواریوم وجود دارد اما به دلیل ماندن تخم ها به مدت چند ماه در حالت پلانکتون شکل به احتمال زیاد توسط فیلتراسیون اکواریوم از بین خواهند رفت!
تغذیه حداقل 3 بار در هفته این ماهی با غذاهای گیاهی که در افزایش ایمنی بدن و کاهش خشونت موثر است توصیه میگردد.