طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگان

طبقه بندی انگلیسی: Pieridae

نام فارسی: پروانه سپیده کوهستان
گزارش پراكندگي در ايران :

آذربايجان ، البرز

اين پروانه براي اولين بار در ايران 130 سال پيش يعني در سال 1248 هجري شمسي توسط لدرر از ضلع شمالي البرز گزارش گرديد . سه سال بعد از او ، كريستوف نيز پروانه سپيده كوهستان را از دامنه جنوبي البرز جمع آوري كرد.


منبع :irandeserts.com