سیستم اسکلتی طوطی
اسکلت پرندگان بسیار منحصر بفرد و در بسیاری گونه های مخصوص سازگار با پروازهای طولانی مدت است. بسیار سبک و ظریف هستند اما مقاوم و قدرتمند. اکپر استخوان ها بلند و توخالی اما همانطور که گفته شد قوی هستند. جناق سینه نقش بسیارمهمی را بازی می کند جهت حفظ تعادل و جلوگیری از وارونه شدن پرنده هنگام پرواز و همچنین جلوگیری از پارگی های احتمالی در اثر سقوط یا خطرات احتمالی. جهت اشنا شدن بیشتر با نقش مهم جناق سینه ادامه مطلب را بخوانید

دستگاه تنفسیسیستم تنفسی پرندگان از بسیاری جهات متفاوت است با پستانداران. تنفس در پرنده ها بسیار پر اهمیت است. حفره قفسه سینه پستانداران در هنگام تنفس افزایش و کاهش دارد اما جناق سینه پرنده باعث می شود تا متفاوت با پستانداران عمل دم و بازدم را انجام دهند. یعنی هوا را به صورت بالا و پایین جریان دهند.


منبع:http://dvm2009.blogfa.com