با سلام لطفا يكي منو راهنمايي كنه . يه جوجه سرنگي دارم دهانش آفت زده نميتونه غذا بخوره بردمش دكتر قطره داده به نظر شما ديگه بايد چكار كنم؟ خواهش ميكنم كمكم كنيد