حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت:آسان
خلق و خو:نیمه تمام و تهاجمی
سازگاری با ریف:بله
شرایط آب:72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ:سیاه و سفید، بنفش
رژیم غذایی:گوشتخوار
منبع:کارائیب
خانواده: Grammidae
این ماهی بدن بنفش درخشان و خط سیاه روی سر آن را علاوه بر قابل توجه به هر آکواریوم هست
این ماهی به اکواریوم حداقل 30 گالن با سنگ زنده و حفره های فراوان نیاز دارد
رژیم غذایی متنوع گوشتی، از جمله ماهی های دریایی، گوشت سخت پوستان، میگو تازه و یخی
اینم ماهی نسبت به هم نوع خود کاملا قلمرو طلب بوده و توسیه میشود به تنهای از این
ماهی در اکواریوم نگه داری کنید