سطح مراقبت: آسان
خلق و خو:
نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار:
بله
شرایط آب:
72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ:
زرد
رژیم غذایی:
گوشتخوار
منبع: غرب اقیانوس آرام، استرالیا به گینه نو
خانواده:Grammidae

باسلت طلای ماهی مقاوم وزیبایی اکواریوم با با مقدار زیادی از سنگ زنده محیط مناسبی برای این ماهی است
این ماهی به اکواریوم حداقل30 گالن با سنگ زنده زیاد همراه با حفره فراوان برای مخفی شدن نیاز دارد
این ماهی مانند هم خانواده خود گوشت خوار بوده و از رژیم
غذایی متنوع گوشتی، از جمله ماهی های دریایی، گوشت سخت پوستان، میگو تازه و یخی
اینم ماهی نسبت به هم نوع خود کاملا قلمرو طلب بوده و توسیه میشود به تنهای از این
ماهی در اکواریوم نگه داری کنید