حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت:
متوسط
خلق و خو:
خشونت آمیز
ریف های سازگار:
بله
روشنایی: متوسط به زیاد
جریان اب:
متوسط
شرایط آب:
72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
فرم رنگ: زرد
مکمل های: ید، عناصر کمیاب
منبع:
هند و اقیانوس آرام
نام خانوادگی: Stichodactylidae

این شقایق به بستر شن عمیق جریان متوسط اب و نور خوب نیاز دارد
این شقایق به رنگ زرد و نوک شاخکهایش به رنک ابی و بنفش میباشد