حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: مشکل
خلق و خو: خشونت آمیز
ریف های سازگار: بله
روشنایی: متوسط به زیاد
جریان اب: متوسط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
فرم رنگ: آبی، قهوه ای، سفید
مکمل های: ید، عناصر کمیاب
منبع: اندونزی
نام خانوادگی: Stichodactylidae