سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: صلح جو
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG، 64-77 ° F
فرم رنگ: قرمز
رژیم غذایی: جانوران همه چیز خوار مانند
مکمل:
کلسیم، منیزیم، ید، عناصر کمیاب
نام خانوادگی: Rhynchocinetidae


نشانه های ظاهری این میگو دهان شبیه نوک مانند که به سمت بالا هستش
بدن این میگو از رنگ هایی قرمز و سفید که به صورت نواری هستند جلوه خواصی به این ابزی داده هست
این میگو مثل بی مهرگان دیگر،تحمل داروهای مبتنی بر مس، میزان نیترات بالا، و نوسان پارامترهای آبا اسیب پذیر هست
همچنین، مکمل ید برای رشد و پوست انداختن نیازمند هست .
این میگو از موجودات ریز معلق در اب تغذیه میکند هم چنین علاقه ای به میگو منجمد و پولگی دارد
این میگو کنار هم نوع خود به راحتی زندگی میکند و مکانهای تاریک را دوست دارد