من می تونم یک پرشن کت نر بالغ رو قبول و نگهداری کنم.شهرستان مهاباد در آذربایجان غربی هستم.هرکس خواست واگذار کنه پیام بده که باهاش هماهنگ کنم.
با تشکر