لوکاس نام اسبي 19 ساله است که با توانايي هاي شگفت انگيز خود در زمينه شمردن و رياضي همگان را شگفت زده کرده و حتي صاحب رکورد جهاني گينس شده است.

به گزارش سايت صنعت اسب، " لوکاس" نام اسبي 19 ساله است که با توانايي هاي شگفت انگيز خود در زمينه شمردن و رياضي همگان را شگفت زده کرده و حتي صاحب رکورد جهاني گينس شده است. "کارن مرداک " صاحب اين اسب که 10 سال پيش اين اسب را خريده است مي گويد: لوکاس از ابتدا نشان داد که بسيار باهوش تر از ساير اسبها است و به نظر مي رسيد که اشتياقي براي آموختن دارد.

من از ابتدا با دستورات ساده شروع کردم. با او مي گفتم که : به چپ و يا به راست برو و اين اسب اين دستورات را اجرا مي کرد. زماني که به او مي گفتم بنشين ، مي نشست. سپس من با درست کردن اشکال و اعداد به او ياد دادم که چگونه اشياء و اعداد مختلف را تشخيص دهد. اين اسب رکوردار جهاني در زمينه تشخيص بيشترين عدد توسط يک اسب است.اين حيوان مي تواند تا 19 عدد را تشخيص داده و مشخص کند. خانم مرداک که با شوهر و دختر خود در کاليفرنيا زندگي مي کند اعتقاد دارد که عشق و علاقه اي که بين اين خانواده و لوکاس وجود دارد از جمله مهمترين دلايل اين رابطه گرم و همچنين يادگيري عالي اسب است.
جالب اینکه اسب ریاضی دان هم اکنون به عضویت سازمان اتحاد برای رفاه اسب در آمریکا درآمده و در جهت اهداف این موسسه تلاش می کند.موسسه غیر دولتی مذکور با هدف پایان دادن به کشتار اسب در آمریکا و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی اسبهای وحشی در آمریکا فعالیت می کند.


سایت صنعت اسب