طبقه بندی فارسی :
چلچله پروانگان

طبقه بندی انگلیسی: Papilionidae

نام فارسی: پروانه هلیوس
گزارش پراكندگي در ايران :البرز شرقي ، كپه داغبوشهر
اين پروانه براي اولين بار در ايران 124 سال پيش يعني در 1254 هجري شمسي توسط دانشمندي به نام كريستوف از شرق سلسله جبال البرز گزارش گرديد. نوزادان پروانه هليوس از انواع گياهان تيره قيچ تغذيه مي كنند.


منبع:irandeserts.com