طبقه بندی فارسی :
رنگین پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:
Nymphalidae


نام فارسی:
پروانه گزنه

گزارش پراكندگي در ايران :

آذربايجان
البرز

پراكندگي جهاني اين پروانه از غرب اروپا تا شرق آسيا مي باشد كه در ايران براي اولين بار در سال 1210 هجري شمسي يعني 168 سال پيش توسط منتريس از شمال كشور گزارش گرديد. بالغين زمستان را در حالت خواب سپري كرده و در بهار با گرم شدن هوا ظاهر مي شوند. نوزادان ( لاروها) با هم در چادري از ابريشم زندگي كرده و از گياه گزنه تغذيه مي كنند.


منبع: irandeserts.com