سطح نگهداری : متوسط
خلق و خو : آرام

سازگار با ریف : بله
شرایط آب:دمای 72-78 F°
سختی 12-8 (dKH)
PH : 8.1-8.4
شوری: 1.023-1.025
حد اکثر سایز : 1 فوت

رنگ : زرد
مکمل های مورد نیاز : کلسیم ، منیزیم ، استرانسیم ، ید ، تریس المنت ها
سمیت: سمی هنگامی که بترسد یا بمیرد
رژیم غذایی : فیلتر کننده
خاستگاه : اقیانوس هند و غزب اقیانوس ارام
خانواده : Cucumariidae

نمای کلی:

خیار دریایی زرد که خوستگاهش اقیانوس هند می باشد خیلی دراز به نظر می رسد. این خیار رنگ زرد درخشانی دارد و بدنی کشیده با خارداری دارد در هنگام غذا خوردن خیار دریایی زرد بازو های شاخک مانند خود را در جریان آب قرار می دهد. این یک فیلتر کننده زیبا برای اکواریم های ریف است.
خیار دریایی زرد نیاز به لایو راک برای تامین مواد مغذی برای حفظ سلامت خود دارد.او معمولا برای خود جایی با جریان متوسط تا قوی انتخاب می کند او مانند سیب دریایی از راه فیلتر کردن تغذیه می کند. اگر مورد حمله قرار گیرد و یا زخمی شود ممکن است مواد سمی خفیفی آزاد کند اما به دلیل اندازه کوچکش تهدیدی برای اکواریم های با سایط متوسط به حساب نمی آید. خیار دریایی زرد به دارو های بر مبتنی بر مس بسیار حساس است و سطوح بالای نیترات را نمی تواند تحمل کند.
اگگر به صورت یک گروه کوچک نگهداری شود تخم ریزی در اکواریم امکان پذیر است. انها همچنین ممکن است به روش دونیم شدن تولید مثل کنند. این مورد ممکن است به علت استرس صورت گیرد و یا نشانه ای از سلامت باشد.
رژیم غذایی خیار دریایی زرد باید حاوی فیتو پلانکتون و زئوپلانکتون مایع یا خشک باشید.
انها همچنین از موادی که باکتری های بستر به طور منظم در آب ازاد می کنند بهره مند می شوند
وتی دچار سوئ تغذیه می شوند اندازشان کوچک می شود و ممکن است بازو های تغذیه ای خود را از دست بدهند. این نشانه ها به اختار می دهند که دفعات تغذیه آنها را افزایش دهیم و خیاررو در معرض غذای مناسب قرار دهیم


مترجم : محمد صادق بهمنش
منبع: Aquarium Fish: Tropical Freshwater Fish and Saltwater Fish for Home Aquariums