گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)

نام علمی : Numenius Madagascarinensis

نام انگلیسی: Far Eastern Curlew

نام فارسی: گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)
مشخصات ظاهری: طول بدن 63 سانتیمتر ، از گیلانشاه معمولی بزرگتر ولی بسیار شبیه گیلانشاه معمولی است. به سهولت در پرواز از رنگ قهوه ای تیره و پایین تنه از گیلانشاه تمیز داده می شود. در روتنه هیچ سفیدی ندارد و گردن و زیر تنه نخودی با راه راه های قهوه ای تیره است.صدا: در پرواز صدایش شبیه گیلانشاه معمولی ولی اولین نوت صدایش خشن و بلند است.زیستگاه: مناطق بالایی سواحل دریا و گلی و در اراضی خیس دسده می شود. در ایران از سیستان گزارش شده است.حفاظت: ابتدا بایستی پراکندگی آن مشخص گردد تا نسبت ب حفاظتش اقدام لازم انجام گیرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران