گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)

نام علمی : Numenius Tenuirostris

نام انگلیسی: Slender billed Curlew

نام فارسی: گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 39 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از گیلانشاه است ( تقریبا هم اندازه ی گیلانشاه ابروسفید است). با این تفاوت که منقار کوچکتر ، باریکتر و کاملا تیره و بیشترین انحنای آن در نوک منقار است. پرو بال روشن تر، روتنه خاکستری نخودی با لکه های فراوان قهوه ای و دمگاه سفید است که مثلث سفید آن از دمگاه گیلانشاه کوچکتر دیده می شود. زیر تنه سفید با خال های قهوه ای تیره در شکم و سینه، زیر شکم دو دم سفید نخودی که فاقد لکه است. پاها سیاه و سر فاقد رگه های تیره و روشن همانند گیلانشاه ابرو سفید است. همچنین خال های روی سینه و شکم ، مجزار از یکدیگرند و مانند گیلانشاه و گیلانشاه ابرو سفید، رگه های طولی مشخصی را تشکیل نمی دهند و راه راه های دم کاملا واضح نیست .صدا: صدای این پرنده در پرواز شبیه گیلانشاه است، با این تفاوت که کوتاه و شدید، شبیه«کور- نی ی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در نواحی باتلاقی ، سواحل شنی، گلی دریا با پوشش علفی و ساحل دریاچه های آب شیرین به سر می برد. در ایران، در ساحل دریای خزر، به تعداد بسیار اندک؛ و زمستان ها، در سواحل خلیج فارس و در یای عمان، به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: جمعیت این پرنده، در سال های اخیر، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.به نحوی که در سطح جهانی در خطر انقراض قرار گرفته است. بنابراین، ابتدا تعیین پراکندگی حضو آن در ایران، از الویت برخوردار بوده و سپس اقدامات ویژه ی حفاظتی برای حفاظت از زیستگاه های این پرنده و نیز جلوگیری از هرگونه شکار آن ضرورت تام دارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران