كلمه آکی منس یا آشیمنه Achimenes از زبان يوناني گرفته شده و به معناي ضعيف دربرابر سرما ميباشد.

به اين ترتيب چنانچه علاقه گياه به رطوبت را نيز اضافه كنيم آنگاه روشن ميشود كه هواي مناطق مرطوب گرمسيري را بسيار مي پسندد.

آشیمنه Achimenes جنسي ازخانواده بنفشه آفريقايي یا ژسنرياسه ها Gesneriaceae ميباشد كه بوته هاي اين تيره علفي مانند هستند

و ريشه آنها پنجه اي شكل يا با ساقه زير زميني باريك و بلند و فلس فلس و ساقه هوائي آن يكساله با برگهاي متقابل و تك گلهائي كه از بغل برگها بيرون مي آيد ،

گلهايش داراي جام لوله اي درازيست كه منتهي به پهنك موربي ميشود كه به پنج لبه تقريبأ نا مساوي تقسيم ميگردد .

انواع و اقسام و جورهاي ساده و دورگه اين تيره كه قابل توجه و در گلخانه ها پرورش ميدهند بشرح زير ميباشد :

آشمينه Achimenes دورگه كه گياه باريك و بلند با ريشه فلس دار است و از آن جورهاي زير بوجود آمده و پرورش داده اند

1 ـ اشينانت بوشيانوس Eschyantus Boschianus :

گياه كوچك پيچنده با گلهاي شقايقي رنگ براي گرمخانه .

2 ـ شيريتاسيننزي Chirita Sinensis :

گياه پاكوتاه كه بشكل زيبائي كرپه ميشود .

3 ـ سيرتوديرا Cyrto deira :

گياه كوچك براي گرمخانه پاجوش دار با برگهاي مخملي رگه دار و گلهاي ريز ارغواني .

4 ـ ژسنراهيبريدا Gesnera hibrida :

گياهي با ريشه غده دار وگلهاي قرمز كه از جورهاي زيبا و خوب اين تيره است .

5 ـ گلوگزينيا هيبريد Gloxinia hibrida :

اصلي ترين جور اين تيره بجهت گلهاي زيبا و درشتي كه دارد با ريشه هاي غده دار .

6 ـ ايزولما هيرسوتوم hirsutum Isolma :

گياه پا بلند رونده با ريشه هاي پنجه اي فلس فلس .

7 ـ سنت پوليا ايونانتا Saintpaulia iouantha :

معروف به بنفشه اوزامبارا Violette d,usambara گياه كوچك خوابيده كه گلهايش شبيه به بنفشه است .و جورهاي ديگري كه ذكر نامهاشان در اين كتاب موردي ندارد .

از تمام جورهاي نامبرده دورگه هاي متنوعي كه گلهايشان برنگهاي بنفش ، قرمز دانه ، قرمز سير يا روشن و سفيد است بدست آورده اند .

تمام اقسام و جورهاي اين گل بايد در گلخانه معتدل يا گرمخانه نگهداري شود .

نكته اصلي در محافظت اين گياه آنست كه در تمام فصل استراحت به گلدانهائيكه ريشه هاي اشمينه Achimenes در آنست آب نبايد داد .

فصل استراحت آن از اواسط مهرماه تا اواسط فروردين مي باشد و پس از خاتمه مدت ريشه ها را از گلدان بيرون آورده هر دو تا سه تا از آنها را در يك گلدان كه از خاك خلنگ تازه يا مخلوط با خاك برگ معمولي پر كرده اند

كاشته در قسمتي از گلخانه كه درجه حرارتش بين 14 و 15 درجه سانتيگراد باشد گذارده و با آبپاشي كم و سبك خاك آنها را مرطوب نگه ميدارند .

وقتي جوانه ها شروع به بيرون آمدن از خاك كردند روي شيشه گلخانه را مي پوشانند كه آفتاب مستقيمأ به گلدانها نتابد .

درجه حرارت در اين موقع بايد بين 18 و 20 باشد و كم كم رطوبت خاك را هم زياد مي كنند .

نزديك ماه مرداد كه فصل گل ريزان اين گياه ميباشد بهتراست گلدانها را تبديل به گلدان بزرگتري نمايند .

پس از تمام شدن گل ريزان در اواسط ماه مهر آب دادن به آنها را قطع كرده مجددأ گلدانها را در نقطه خشك و سالم گلخانه براي سال بعد نگهداري ميكنند .

گلهاي تيره ژسنرياسه Gesneriaceae را غالبأ براي زينت گلخانه ها در تابستان يا آپارتمان ها مصرف ميكنند

زيرا در اين فصل گلخانه هاي سرد خالي است و گلبازان خصوصي ( آماتورها ) اغلب جاي خالي گلدانها را با مجموعه اي از اين تيره پر ميكنند .

با غبانان حرفه اي نيز جعبه هاي خالي جاي نشاء را براي كاشتن گلوكزينيا تخصيص ميدهند كه غدد ريشة آنرا در زمستان بعد بفروش برسانند .

آماتورها عمومأ اين گياهان را در گلدان ميكارند چون بعضي از جورهاي اين گياه بوته هاي لاغري دارند و اگر در خاك يا گلدانهاي كم عمق كاشته شوند غالب آنها توليد بوته هاي كرپه مي كنند .

آشیمنه Achimenes چون ساقه هاي سست و آويخته دارند براي زينت سبد گلهاي آويزان مناسب بوده و نتيجه خوبي ميدهند .

براي اين منظور يكي از جورهاي مناسب سيرتوديراCyrto deira است كه ساقه هاي نازك و آويخته بسياري ميدهد و آنرا براي كاشتن كناره سبد گلهاي آويزان مناسب مي سازد .

از آشیمنه Achimenes براي زينت حاشيه و طشتك ها و جعبه هاي خزانه در گرمخانه استفاده ميبرند .

براي آپارتمان هم ميتوان بخوبي و آساني از گلوگزينيا هيبريد Gloxinia hibrida و بنفشه اوزامبارا Violette d,usambara استفاده كرد كه بخوبي در پشت پنجره هاي روشن نمو كرده آنجاها را زينت ميدهند

ولي مشروط برآنكه پنجره ها آفتابگير نباشد كه تابش آفتاب از پشت آنها را تباه ساخته از بين ميبرد .

اين گياهان را ميتوان در اطاقهاي آپارتمان در مناطق غير گرمسيري نيز با دادن آب فراوان و كود كافي بخوبي نگهداري نمود .

پس از اينكه گل دادن گياه به پايان رسيد لازمست از ميزان آب كاسته گردد تا برگها پژمرده و خشك شوند .

در زمستان ريشه ها بايد لابلاي خاكپيت خشك تحت 12 درجه تا 16 درجه سانتيگراد نگهداري نمود .

اوايل بهار ريشه ها را چنانچه در خاك قرار دهيم ( ترجيحأ در گلخانه نسبتأ گرم ) ساقه هاي جديد بزودي نمايان خواهند شد .

آشیمنه Achimenes به نور فراوان احتياج دارد ولي بهيچوجه تحمل اشعه مستقيم خورشيد را ندارد .

گلهاي اكي منس Achimenes يا آشيمنه داراي رنگهاي مختلفي از صورتي كم رنگ تا ارغواني ميباشد .


منبع: وبسایت آموزشی آسمونی ها